Õnnitleme meie klubi 9. klassi lõpetajaid!

Toms ja Andres Jaan!

Haridus seisneb mitte ainult mälu ja mõistuse arendamises.

Tema peamine ülesanne on tahte juhtimine.

Soovime, et teil jätkuks tahet.